szybki kontakt
Oferta

Oferta biura finansowego we Wrocławiu

Biuro rachunkowe TAX oferuje pełen wachlarz profesjonalnych usług księgowych. Nasze długoletnie doświadczenie oraz kompetentna kadra pozwala nam zapewnić każdej firmie rzetelną obsługę księgowo-podatkowa oraz obsługę kadrową obsługę płac. Specjalizujemy się w prowadzeniu podatkowej książki przychodów i rozchodów, prowadzeniu ryczałtu ewidencjonowanego, ksiąg handlowych, oferujemy opiekę kadrowa firmy, a także inne usługi.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Nasza firma prowadzi pełną księgowość dla dużych i małych firma, spółek oraz działalności gospodarczej. Oferujemy naszym klientom:

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencję VAT,
 • sporządzanie miesięcznych, jak i roczne deklaracje podatkowe,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia firmy,
 • wyliczanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • dokonujemy wpłat lub przelewów dotyczących podatków, dostarczamy dowody wpłat,
 • sporządzamy zeznania roczne na podstawie danych wynikających z wpisów dokonanych do księgi.

Ryczałt ewidencjonowany

Firmom rozliczającym się z urzędem skarbowym na zasadzie uproszczonej oferujemy prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego. Jest to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym danej firmy. Badamy możliwość zastosowania takiego modelu księgowości. W przypadku wyboru tej metody podstawą rozliczenia przedsiębiorcy jest uzyskany dochód bez uwzględnienia kosztów. Podpowiadamy jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tej formy opodatkowania.

prowadzenie ksiąg handlowych wrocław
obsługa księgowo-podatkowa wrocław

Księga handlowa – pełna księgowość

Naszym klientom prowadzącym pełną księgowość oferujemy kompletną obsługę księgowo-podatkową. Zadbamy o ich finanse i rachunkowość wykonując następujące usługi:

 • opracowujemy zasady polityki rachunkowości w danej firmie,
 • opracowujemy zakładowy plan kont,
 • otwieramy księgi rachunkowe,
 • wykonujemy zapisy w ewidencji syntetycznej, jak i analitycznej oraz dekretujemy dokumenty, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe i przekazujemy je do US,
 • sporządzamy obowiązkowe sprawozdania finansowe GUS,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych,
 • zamykamy rok obrachunkowy firmy wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat,
 • sporządzamy zeznania roczne na podstawie danych wynikających z wpisów dokonanych do księgi,
 • dokonujmy wpłat lub przelewów dotyczących podatków i ZUS, dostarczamy dowody wpłat.

 

Opieka kadrowo-płacowa nad firmą

Zatrudniamy specjalistów od kadr oraz płac. Dla firm współpracujących wykonujemy:

 • prowadzimy dokumentację kadrowo-płacową danej firmy,
 • prowadzimy rozliczenia kadrowo-płacowe,
 • prowadzimy rozliczenia z ZUS,
 • sporządzamy deklarację PFRON.

Inne usługi

Sporządzamy również zeznania roczne w tym zagraniczne oraz wypełniamy wnioski dotyczące zwrotu VAT w budownictwie.

szybki kontakt