szybki kontakt
Oferta

Oferta księgowa dla firm we Wrocławiu

W ofercie biura rachunkowe TAX jest prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ksiąg handlowych, opieka kadrowa firmy, a także inne usługi.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów:

 • prowadzimy ewidencję VAT,
 • sporządzamy miesięczne, jak i roczne deklaracje podatkowe,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych i wyposażenia firmy,
 • wyliczamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • dokonujemy wpłat lub przelewów dotyczących podatków, dostarczamy dowody wpłat,
 • sporządzamy zeznania roczne na podstawie danych wynikających z wpisów dokonanych do księgi.

Ryczałt ewidencjonowany

Jest to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym danej firmy. Badamy możliwość zastosowania takiego modelu księgowości. W przypadku wyboru tej metody podstawą rozliczenia przedsiębiorcy jest uzyskany dochód bez uwzględnienia kosztów. Podpowiadamy jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tej formy opodatkowania.

prowadzenie ksiąg handlowych wrocław
obsługa księgowo-podatkowa wrocław

Księga handlowa – pełna księgowość:

 • opracowujemy zasady polityki rachunkowości w danej firmie,
 • opracowujemy zakładowy plan kont,
 • otwieramy księgi rachunkowe,
 • wykonujemy zapisy w ewidencji syntetycznej, jak i analitycznej oraz dekretujemy dokumenty, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe i przekazujemy je do US,
 • sporządzamy obowiązkowe sprawozdania finansowe GUS,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych,
 • zamykamy rok obrachunkowy firmy wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat,
 • sporządzamy zeznania roczne na podstawie danych wynikających z wpisów dokonanych do księgi,
 • dokonujmy wpłat lub przelewów dotyczących podatków i ZUS, dostarczamy dowody wpłat.

 

Opieka kadrowo-płacowa nad firmą:

 • prowadzimy dokumentację kadrowo-płacową danej firmy,
 • prowadzimy rozliczenia z ZUS,
 • sporządzamy deklarację PFRON.

Inne usługi

Sporządzamy również zeznania roczne w tym zagraniczne oraz wypełniamy wnioski dotyczące zwrotu VAT w budownictwie.

szybki kontakt